logo
Welkom op de Website van computerclub De Muis.

De Muis is een betrekkelijk kleine club voor wat oudere leden, vanaf ca. 50 jaar. De club bestaat sinds 2002. Doelstelling: bestudering van computerprogramma`s om gebruik te kunnen maken van zoveel mogelijk internetmogelijkheden zoals bezoeken van websites, email verkeer, tekstprogramma`s, spreadsheets, Power Point, muziek downloaden etc.
Besproken wordt o.a. Windows 10 wat bij voorkeur in uw laptop geïnstalleerd dient te zijn.
Voor de presentatie wordt gebruik gemaakt van een beamer.
Problemen en ervaringen worden besproken en zo mogelijk opgelost of nader bestudeerd om tot een oplossing te komen.
Cursusmateriaal wordt in overleg collectief aangeschaft. Men dient over een eigen laptop (notebook) te beschikken.

We houden om de veertien dagen een bijeenkomst op zaterdag van 13.00-16.00 uur met een onderbreking van enkele maanden tijdens de zomervakantie periode.
Het kennisniveau van de leden voor de verschillende onderdelen is van beginnend tot verder gevorderd.

Locatie bijeenkomsten : Emmastaete 12G, Hendrik-Ido-Ambacht, zij-ingang Meidoornplein.
Kosten lidmaatschap    : € 30,00 per jaar.
Contact / Informatie     : Yvonne van Burg Tel. 0786813575
                                             Adriaan Mabelis Tel. 0636213202
Website                           : ccdemuis.nl

Aan een kennismakingsbezoek zijn geen kosten verbonden. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december. Bij tussentijds aanmelden wordt een deel van het jaar in rekening gebracht opzeggen dient 1 maand voor einde jaar plaats te vinden.

Voor beginners zijn er voor de kennis van Windows aparte cursussen welke worden verzorgd door enkele leden van De Muis. Cursussen worden georganiseerd door De Blije Borgh onder de naam 'Bloei'. Hier kan men voor deze cursus de nodige informatie verkrijgen, de kosten opvragen en zich aanmelden.